Szkolenie

Lepsze Relacje - lepszy Biznes

Dobre relacje w biznesie są niezbędne, żeby firmę rozwijać. Dlatego należy budować je świadomie i konsekwentnie.

W programie:

 • ćwiczenie sposobów skutecznego porozumiewania się podczas negocjacji z klientami a także w czasie budowy wspólnego biznesu,
 • ćwiczenie asertywnego sposobu wyrażania własnych opinii oraz swobodnego przyjmowania stanowiska drugiej osoby,
 • stworzenie indywidualnej strategii budowania dobrych relacji dostosowanej do własnych cech osobowości,
 • poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia grupowe trwają 3 godziny, dodatkowo możliwość konsultacji przez Internet. Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia w formie zajęć indywidualnych.


Obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników różnych szczebli mających kontakt z klientem. W programie:

 • doskonalenie umiejętności obsługi klienta umożliwiające skuteczną komunikację,
 • kształcenie elastyczności w relacjach z trudnymi klientami,
 • ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania się,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem osobistym w miejscu pracy.


Trudny klient – sposoby dobrej komunikacji

Szkolenia pozwala osiągnąć przez uczestników odpowiedni poziom wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • zorientowania się na klienta, jego potrzeby, oczekiwania zwłaszcza na klienta trudnego,
 • wypracowania umiejętności nawiązania kontaktu, porozumienia w sytuacji konfliktowej,
 • umiejętności asertywnego zachowania się,
 • skutecznej argumentacji,
 • praktycznych metod pracy pozwalających budować trwałe relacje,
 • szybkie sposoby obniżania poziomu stresu w pracy.


Budowanie relacji w zespole

Celem szkolenia jest poprawa relacji w zespole. W ramach zajęć:

 • zdiagnozowanie sytuacji panującej w zespole,
 • wyćwiczenie potrzebnych umiejętności do uzyskania pożądanego poziomu relacji,
 • zmotywowanie do efektywnego współdziałania,
 • przygotowanie odpowiedniej strategii dla grupy.

 

Powrót na stronę główną szkoleń