Szkolenie

Trening asertywno-kreatywny

Po aktywnym udziale w treningu zdecydowanie poprawią się Twoje relacje z innymi ludźmi. Swobodnie będziesz wyrażać własną opinię, umiejętnie zaczniesz reprezentować swoje interesy z jednoczesnym poszanowaniem innych. Poczujesz się pewniej w sytuacjach trudnych i kreatywnie zaczniesz budować swoją przyszłość. Poznasz także techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.

Podczas zajęć będziemy ćwiczyć aspekty składające się na umiejętność asertywnego zachowania. W programie:

  • ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania swojego zdania i przyjmowania krytyki,
  • techniki asertywnego zachowania,
  • ćwiczenie mówienia „nie” bez poczucia winy oraz spokojnego przyjmowania odmowy,
  • techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.

Powrót na stronę główną szkoleń