Spotkania indywidualne

Żeby odgrywać ważną rolę w relacjach, które wybierasz, albo które wybrały Ciebie, potrzebujesz poczucia własnej wartości na właściwym poziomie i zachowania odpowiedniego do okoliczności. Warto także swobodnie wypowiadać swoją opinię, dobrze radzić sobie z emocjami i stresem szczególnie gdy sytuacja wydaje się trudna.

Na spotkaniu zaproponuję Ci wykonanie testu osobowości, żeby wskazać najlepszą drogę i dobrać skuteczne porady. Oczywiście możesz z niego zrezygnować, wówczas zaproponuję inne rozwiązania.

Przygotowałam także metodę wychodzenia z problemów związanych z relacjami i z niską pewnością siebie. Pokażę, jak stosować ją w życiu, by w miarę łagodnie wychodzić z opresji.

Indywidualne spotkania dotyczą wszystkich tematów związanych z relacjami i pewnością siebie. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.:

  • radzenie sobie z trudnymi emocjami, wyrażanie ich, obserwacja,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • radzenia sobie z osobami roszczeniowymi, despotycznymi, wrażliwymi, toksycznymi,
  • techniki asertywnego zachowania, radzenie sobie z krytyką,
  • pozawerbalne środki komunikacji,
  • taktyki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • techniki kreatywności – poznawanie ich usprawni poszukiwanie nowych rozwiązań i patrzenie na sprawy z innej perspektywy,
  • zarządzanie swoimi działaniami w czasie.

Zobacz inne szkolenia