Trudny klient – sposoby dobrej komunikacji

Opis szkolenia „Trudny klient – sposoby dobrej komunikacji”

Szkolenie pozwala na osiągnięcie przez uczestników odpowiedniego poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • zorientowania się na klienta, jego potrzeby, oczekiwania, zwłaszcza na klienta trudnego,
  • wypracowania umiejętności nawiązania kontaktu, porozumienia w sytuacji konfliktowej,
  • umiejętności asertywnego zachowania się,
  • praktycznych metod pracy pozwalających budować trwałe relacje,
  • szybkiego sposobu obniżania poziomu stresu w pracy i panowania nad emocjami,
  • dostosowanie mowy ciała i sposobu wypowiadania się, by wzmocnić efekt komunikacji.

Zobacz inne szkolenia